אודותינו

מועצת האגודה

נציגים
מועצת אגודת הסטודנטים מורכבת מ-75 נציגי חוגים שנבחרים אחת לשנה ע"י 30,000 סטודנטים. ניתן לפנות לנציגי החוגים בתלונות, רעיונות ויוזמות בתחום חוג הלימוד שלכם. אתם מוזמנים להכיר את הנציגים החדשים שלכם.


אין פריטים להצגה