יחידת דיור סטודנטיאלי

יחידת דיור סטודנטיאלי

יחידת הדיור הינה הגורם האחראי המתווה את מדיניות האגודה בנושא הדיור הסטודנטיאלי על מגוון היבטיו - מעונות הסטודנטים, שכירות פרטית הוגנת, קידום פתרונות דיור בר השגה ועוד.
אנו פועלים מתוך אמונה כי כל סטודנט זכאי לפתרונות דיור ברי השגה.
המטרות העומדות בבסיס פעולתנו הן דאגה לסטודנטים דיירי המעונות ומעונות בתי החולים, הנגשת מידע לסטודנטים שוכרי הדירות וחיפוש פתרונות דיור נוספים שיקלו על הסטודנטים בשנות לימודיהם.


הצוות

מורן גורנגוט

מנהלת מחלקת דיור סטודנטיאלי
036407704

יובל סרפוב

רכזת מעונות ברושים
036407704

אמל גאווי

רכזת מעונות מילמן וברודצקי
036407704

רביד אליהו

רכזת מעונות ברושים
036407704
אין פריטים להצגה