השאלת מילונים לעולים

מרכזי השירות באגודה מאפשרים השאלת מילונים לסטודנטים לפי הנהלים הבאים:

נוהל השאלת מילונים למבחן:

א.  סטודנטים עולים שטרם עברו 5 שנים ממועד עלייתם ארצה זכאים לעשות שימוש במילון במהלך בחינה במידה וקיבלו אישור על כך ממזכירות הפקולטה (אין צורך לבקש מהסטודנט את האישור).

ב.  על הסטודנט לתאם מראש את הימצאות המילון הרלוונטי במרכז השירות בטלפון: 03-6407662.

ג.  המילון ייבדק על ידי מרכז השירות במעמד ההשאלה, על מנת לוודא שאינו מכיל פתקים או רשימות שאינם קבילים מבחינה אקדמית.

ד.  הסטודנטים רשאים לקחת את המילון אך ורק ביום הבחינה או יום לפני. הם יגיעו למרכז השירות לפני הבחינה על מנת לקחת את המילון ויחתמו על הצהרה המעגנת את נהלי השימוש במילון. בהצהרה זו יתחייב הסטודנט לא להכניס למילון חומרים כלשהם היכולים להיחשב/להיתפס כהעתקה, וכן הסרת כל אחריות מאגודת הסטודנטים מרגע שנמסר המילון לידי הסטודנט. כמו כן, בהצהרה יהיה רשום כי הסטודנט מתחייב להחזיר את המילון עד סגירת דלפק השירות ביום המבחן או יום אחד אחריו אחרת צפוי הסטודנט לשלם קנס של 30 ₪ על כל יום איחור. בנוסף ירשום הסטודנט את פרטיו האישיים במסמך נפרד- שם מלא, חוג, פקולטה, תאריך, מספר טלפון וחתימה.

ה.  במעמד ההשאלה על הסטודנטים למסור בתמורה למילון תעודה מזהה- רישיון נהיגה/ת.ז/ דרכון וזאת למטרת פיקדון.

ו.   בתום הבחינה הסטודנטים ישיבו את המילון ויקבלו בחזרה את התעודה ששימשה לפיקדון. במידה וישנו סטודנט שלא התייצב להחזיר את המילון עד חצי שעה לפני סגירת דלפק השירות יש לצלצל אליו ולהזכיר לו שעליו להחזיר את המילון. במידה והמילון לא יחזור בזמן יש להפעיל את סנקציית הקנס.

 

נוהל השאלת מילונים ללימודים:

א.  כל סטודנט הרוצה בכך רשאי להשאיל מילון ללימוד עצמי מדלפק השירות של האגודה.

ב.  במידה ועובדי מרכז השירות צופים כי מלאי המילונים עלול להיגמר ביום מסוים יש לתת עדיפות לסטודנטים שזקוקים למילון לטובת כתיבת מבחן.

ג.   הסטודנטים רשאים להשאיל את המילון אך ורק לעד 24 שעות. הסטודנט יחתום על הצהרה בה יהיה רשום כי הסטודנט מתחייב להחזיר את המילון עד סגירת דלפק השירות אחרת צפוי הסטודנט לשלם קנס של 30 ₪ על כל יום איחור. הסטודנט יכול להאריך את תקופת ההשאלה טלפונית. אפשרות זאת לא רלוונטית החל מתחילת תקופת המבחנים. בנוסף ירשום הסטודנט את פרטיו האישיים במסמך נפרד- שם מלא, חוג, פקולטה, תאריך, מספר טלפון וחתימה.

ד.  במעמד ההשאלה על הסטודנטים למסור בתמורה למילון תעודה מזהה- רישיון נהיגה/ת.ז/ דרכון/ תעודת סטודנט, וזאת למטרת פיקדון.

ה.  כאשר הסטודנטים ישיבו את המילון, יקבלו בחזרה את התעודה ששימשה לפיקדון. במידה וישנו סטודנט שלא התייצב להחזיר את המילון עד חצי שעה לפני סגירת דלפק השירות יש לצלצל אליו ולהזכיר לו שעליו להחזיר את המילון. במידה והמילון לא יחזור בזמן יש להפעיל את סנקציית הקנס.

מלאי המילונים:

3. עברי ערבי- ערבי עברי

4. עברי רוסי- רוסי עברי

1. צרפתי- עברי

2. עברי אנגלי- אנגלי עברי

1. עברי ספרדי- ספרדי עברי