Partners

תכנית מיוחדת ומהנה המורכבת מ-15 סטודנטים ישראלים ו-15 מתמחים יהודים מרחבי העולם אשר מגיעים לארץ לעבור הכשרה מקצועית כחלק מפרויקט מסע.

במהלך המפגשים הקבוצה עוברת פעילויות שונות הקשורות לתכנים של זהות יהודית, ערכים יהודים, הכרת החברה הישראלית על כל גווניה ועל הקשר בין יהודי התפוצות ליהדות ארץ ישראל.

במחצית השנייה של כל מפגש מקיימת הקבוצה יציאה קבוצתית לברים הטובים ביותר בתל אביב, זאת על מנת לפתח היכרות עמוקה יותר  וליצור קשרים משמעותיים.

הדרכת הקבוצה וליוויה מתבצעת על ידי מלגאי/ת מטעם האגודה.

השתתפות בתוכנית תלויה במעבר ראיון אישי.