מוניטור: המרכז להעצמת האזרח

רקע על הארגון:

המרכז להעצמת האזרח היא עמותה א-מפלגתית הפועלת לחיזוק הממשל ושיפור התפקוד שלו. אחת הפעילויות שלנו היא מעקב אחר היישום של החלטות הממשלה. פרויקט המוניטור שלנו מפעיל קבוצת תחקירנים המתמחים בניטור ההחלטות וחוקים ופרסום דו"ח מעקב אחר היישום שלהם במציאות.  התחקירנים עוברים אצלנו הכשרה שנתית וליווי ולחלקכם תהיה אפשרות להשתלב בפעילויות נוספות שמקיים המרכז.

דרישות תפקיד:

 • מחויבות לתפיסת העולם של המרכז ולנושא יישום מדיניות.
 • מעקב וניטור החלטות ממשלה או חקיקה שייקבעו בתם ההכשרה.
 • מחויבות ל-3 שעות שבועיות.
 • השתתפות בהכשרה במהלך כל השנה, במרכז להעצמת האזרח – אונ' תל אביב. במסגרת ההכשרה, תצא קבוצת התחקירנים להדרכה לימודית במשרדי מבקר המדינה במהלך סמסטר א', וכן תיפגש מדי חודש עם דמויות מפתח מעולם הממשל - ח"כים, גורמי עבודה ממשלתיים ומומחים מהמגזר השלישי
 • במידת הצורך, נסיעות ומפגשים עם בעלי תפקידים בממשלה, בכנסת ובחברה האזרחית לטובת קידום המחקר.
 • עבודה על מערכת עדכון הנתונים הממוחשבת של המרכז (ג'ירה).
 • כתיבת דו"ח מוניטור מסכם.

היקף פעילות- דרישה למס' שעות שנתיות:

מלגה על סך 5,000 ₪ בהיקף של 150 שעות שתבוצענה במהלך 12 חודשים, בין נובמבר 2017 לאוקטובר 2018.

תהליך הגשת הבקשה:

הפניה מיועדת לסטודנטים מן המניין הלומדים באוניברסיטת ת"א בשנת הלימודים תשע"ח.

סטודנטים לתואר ראשון, שני או שלישי.

 • מפגשי הסבר וחשיפה למתעניינים יתקיימו בשלושה מועדים חלופיים, כתנאי להמשך תהליך המיון:

                - 1.10.2017 - יום ראשון, בשעה 11:00.

               - 16.10.2017- יום שני, בשעה 16:30.

               - 25.10.2018 -  יום רביעי, בשעה 11:00.

 • ההרשמה למפגשי החשיפה נעשית גם היא בטופס ההרשמה להלן.
 • המפגשים יתקיימו במשרדי המרכז להעצמת האזרח (בבניין סמולארש, קומה מינוס 1. הכניסה למרכז היא מדלת הזכוכית ברחבה שנמצאת בין הבניין לשער 4. שימו לב כי הכניסה היא מחוץ לאוניברסיטה).
 • על מנת להגיש מועמדות יש למלא את השאלון בהמשך.
 • מועד אחרון להגשה: 28.10.17 רק פניות מתאימות ייענו ויזומנו לראיון.
 • ההכשרה בגדר חובה, תכלול ארבעה מפגשים ותתקיים במשרדי המרכז:
 • יום ב' 6.11.2017 16:00-20:00
 • יום ה' 9.11.2017 16:00-20:00
 • יום א' 12.11.2017 9:00-17:00
 • יום ד' 15.11.2017 16:00-20:00
 • לשאלות ניתן לפנות לנועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל: noa@ceci.org.il 03-6438979

קישור לאתר:

http://www.ceci.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8--%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C