מעורבות חברתית

שיתופי פעולה

ריכוז מלגות ושיתופי פעולה התנדבותיים מטעם התאחדות הסטודנטים הארצית, דקנאט הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, פר"ח וארגונים חברתיים נוספים. 

אין פריטים להצגה