מעורבות חברתית

מלגות מעונות

בכל שנה מעניקה אגודת הסטודנטים בשיתוף עם חברת "שיכון ובינוי", המנהלת את המעונות, מלגת מעורבות חברתית לדיירי מעונות ברושים ואינשטיין, עם טיפוח מחויבות לעשייה חברתית וקידום הקשר בין הסטודנטים לקהילה. 

מוזמנים למצוא את המלגה המתאימה לכם! 

ההרשמה למלגות המעונות לשנת הלימודים תשע"ט תיפתח במהלך חודש אוקטובר. 

אין פריטים להצגה